خبرنگاران بهترین معلمان در شرایط کرونا تدریس می نمایند

به گزارش ارانیوز، تهران- خبرنگاران- وزیر آموزش و پرورش گفت: در شرایط کرونا توانستیم تدریس بهترین معلم ها را در همه نقاط ایران داشته باشیم و هماهنگی و یکسانی در کیفیت آموزش در همه ایران ایجاد کنیم اما تحقق عدالت آموزشی یکی از مهم ترین ماموریت های نظام تعلیم و تربیت است.

خبرنگاران بهترین معلمان در شرایط کرونا تدریس می نمایند

محسن حاجی میرزایی در گفت و گویی با بیان این که کرونا باعث شد که همه حیات اجتماعی و سیاسی جهان تحت تاثیر قرار گیرد، اضافه نمود:این ویروس تمام جهان را غافلگیر کرد و کشورها با سطح توسعه متفاوت در مقابل این پدیده غافلگیر شدند و سرعت، کیفیت و تنوع واکنش در مقابل کرونا در کشورها حائز اهمیت است.

وی در پاسخ به این پرسش که سه میلیون دانش آموز دسترسی به ابزارهای هوشمند برای آموزش های مجازی ندارند، گفت: 67 درصد معلمان در تمام جهان برای اولین بار آموزش مجازی را تجربه می نمایند، آموزش مجازی می توانست بخشی از مسایل ما را حل نماید و 65 تا70 درصد مسایل به وسیله آموزش مجازی قابل حل بود اما بخشی از تعهد ما برای آموزش دانش آموزان باقی می ماند.

وی ادامه داد: بنابراین استراتژی اصلی برای سال تحصیلی جاری تاکید بر آموزش حضوری بود و همچنان بر این باور هستم که هیچ چیز جایگزین آموزش حضوری را نمی گیرد و کارنمودهای آموزش حضوری بسیار بیشتر از آموزش مجازی است.

وزیر آموزش و پرورش توضیح داد: در آموزش مجازی نمی توانیم روابط دانش آموزان با همسالان، تقویت ظرفیت های روانی و اجتماعی دانش آموزان را داشته باشیم و به دلیل محدودیت های ستاد ملی مقابله با کرونا پیش بینی کردیم که جمعیت کلاس ها را کم کنیم تا بتوانیم کلاس ها را به صورت حضوری برگزار کنیم.

حاجی میرزایی ادامه داد: یک سوم سرانجامی سال تحصیلی گذشته به صورت غیرحضوری برگزار گردید که در آن شرایط دانش آموزان و معلمان همدیگر را می شناختند، امسال اصل را بر حضور گذاشتیم تا این آشنایی ها و ارتباط های عاطفی بین معلم و دانش آموز شکل بگیرد و اکنون هم منتظر فرصت شرایط مناسب هستیم تا آموزش ها را حضوری برگزار کنیم.

وی گفت: آنالیز های جهانی نشان می دهد که آموزش حضوری تاثیری بر شیوع کرونا نداشته است زیرا نظارت معلمان و اولیا در مدارس صورت می گیرد.

وزیر آموزش و پرورش با یادآوری این که 30 درصد جمعیت دانش آموزان کشور به آموزش مجازی دسترسی نداشتند، گفت: برای این تعداد از دانش آموزان آموزش های تلویزیونی را در نظر گرفتیم و 97درصد پوشش تلویزیونی داشتیم. همان برنامه ای که به وسیله آموزش حضوری و یا آموزش مجازی برگزار می شد همان آموزش ها به وسیله تلویزیون ارایه شد اما ایراد تلویزیون این است که آموزش ها تعاملی نیست بنابراین در عرضه آموزش ها نمی دانیم که دانش آموز مسئله ای یاد دریافت داشته است یا نه.

وی به تاسیس شبکه شاد اشاره نمود و گفت: شاد عظیم ترین اپلیکیشن داخلی ایران است که بیشترین کاربران را برای مدت طولانی در روز در اختیار دارد و در خصوص آموزش های مجازی پیش بینی کردیم تا هر10 روز دانش آموزان به مدرسه بیایند و برطرف اشکال نمایند. به همه مدارس اعلام کردیم اطلس آموزشی مدارس را تهیه نمایند و مدیران مدارس بدانند هر کدام از دانش آموزان چه شرایطی دارند. کدام یک از دانش آموزان از آموزش مجازی، تلویزیونی یا بسته های آموزشی استفاده می نمایند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: بسته های آموزشی در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است تا بتوانند در صورت عدم دسترسی به آموزش مجازی و تلویزیونی از آنها استفاده نمایند.

حاجی میرزایی تاکید نمود: نباید مدرسه را تعطیل کنیم. مدرسه باید باز باشد و مدیر و کادر اجرایی در مدرسه حضور داشته باشند تاحلقه اتصال بین خانواده و مدرسه قطع نگردد و اطمینان داشته باشیم که هیچ دانش آموزی از آموزش ها دور نمی ماند.

وی ادامه داد: درگیر شدن خانواده ها در امر تعلیم و تربیت یکی از مزایای کرونا است و خانواده ها در حال حاضر نگران آموزش فرزندانشان هستند و این نگرانی مثبت و مناسب است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که چه کارهایی برای برطرف نگرانی خانواده ها در خصوص آموزش فرزندانشان انجام داده است، گفت: همزمان همه محتواهای آموزشی در شبکه شاد قرار داده شد و خانواده ها می توانند از آن استفاده نمایند و کانالی در شبکه شاد برای والدین ایجاد شده است که سه میلیون و640 هزار نفر در آن حضور دارند و هر هفته یک موضوع مرتبط با دانش آموزان است در آن آموزش داده می گردد.

محسن حاجی میرزایی با تاکید بر این که آموزش و پرورش احتیاج به کوشش بیشتری دارد تا مسائل و مسایل مرتبط با کرونا را برطرف کند، گفت: در گذشته کاری را برای سال ها انجام داده بودیم هر سال تکرار می کردیم و تجربه آن کار را داشتیم. در حال حاضر هر روز یک تجربه جدید داریم و مدام باید از تجربیات جدید برای حل مسائل استفاده کنیم.

وی با تشریح عملکرد نظام تعلیم و تربیت کشور در شرایط کرونا در مقایسه با سایر کشورها گفت: هفته بعد از تعطیلی مدارس برنامه آموزش تلویزیونی شروع شد و یک ماه بعد از پدیده کرونا شبکه آموزشی دانش آموزان تاسیس شد و امروز شبکه شاد عظیم ترین اپلیکیشن داخلی ایران است که بیشترین کاربران را برای مدت طولانی در روز در اختیار دارد و ترافیک آن در مقایسه با بسیاری از شبکه های دیگر بسیار بالا است.

حاجی میرزایی بی عدالتی در دسترسی و فرصت های آموزشی را منشاء اصلی بی عدالتی هایی که در زندگی آشکار می گردد نامید و یادآور شد: یکی از مهم ترین ماموریت های ما این است که همه دانش آموزان را در معرض آموزش قرار دهیم و این هدف تحقق پیدا نموده است و 1.2 دهم درصد دانش آموزان بازمانده از تحصیل داریم که این دانش آموزان مدرسه ندارند. پنج هزار مدرسه با پنج دانش آموز داریم که این موضوع نشان دهنده اهمیت ما در دسترسی همه بچه ها به آموزش است.

وی هدف بعدی را دسترسی همه دانش آموزان به کیفیت آموزشی یکسان دانست و گفت: معلمان با تجربه در مناطق توسعه یافته کشور هستند و مناطق کمتر توسعه یافته معلمان کم تجربه تری دارند. باید همه دانش آموزان صرف نظر از این که در کدام منطقه زندگی می نمایند از آموزش های با کیفیت یکسانی برخوردار باشند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: به دلیل شرایط کرونا توانستیم تدریس بهترین معلم ها را در همه نقاط ایران داشته باشیم و هماهنگی و یکسانی در کیفیت تدریس در همه ایران به وجود آوردیم اما تحقق عدالت آموزشی یکی از مهمت رین ماموریت های نظام تعلیم و تربیت است.

نیروی انسانی این وزارتخانه تا سال 1404 به تعادل می رسد.

به گزارش روز چهارشنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حاجی میرزایی همچنین در خصوص کمبود معلم در آموزش و پرورش گفت: در امسال 197هزار معلم در آموزش و پرورش کسری داشتیم، 20 هزار نفر از این کسری به وسیله دانشگاه فرهنگیان، 20هزار نفر به وسیله ماده 28، پنج هزار نفر از جامانده های دانشگاه فرهنگیان و 25هزار نفر به وسیله تبدیل شرایط کسانی که حق التدریس بودند، جبران شد .

وی ادامه داد: افرادی که به صورت نیروی حق التدریس با آموزش و پرورش کار می نمایند و قانون ما را متعهد نموده است تا سرانجام برنامه ششم توسعه این افراد را استخدام کنیم و زمانی که استخدام این افراد تمام شد به وسیله ماده 28و دانشگاه فرهنگیان استخدام نیرو خواهیم داشت.

وزیر آموزش و پرورش افزایش کیفیت را اولویت دانشگاه فرهنگیان دانست و گفت: فلسفه تاسیس دانشگاه فرهنگیان داشتن معلم با کیفیت و توانمند است و علت وجودی دانشگاه فرهنگیان افزایش کیفیت معلمان است.

اعتبارات نوسازی 4 برابر شد

حاجی میرزایی همچنین درباره سیاست های دولت در مدرسه سازی توضیح داد: اعتبارات سازمان نوسازی مدارس چهار برابر شده است. در ساخت مدارس روستایی اگر 30درصد هزینه آن را خیر بدهد 70درصد را دولت می دهد و در شهرها اگر 50درصد را خیر بدهد 50 درصد دیگر را دولت یاری می نماید.

وی گفت: 99درصد هزینه های آموزش و پرورش صرف اعتبارات پرسنلی می گردد و با کرونا یا بدون کرونا هزینه ها کاهش نمی یابد تا به عنوان مثال صرف مدرسه سازی گردد.

مهارت محوری از اصلی ترین مباحث سند تحول

وزیر آموزش و پرورش مهم ترین ماموریت آموزش و پرورش را اجرای سند تحول دانست و اعلام کرد: اگر نقطه عزیمت سند تحول را در برنامه درسی آموزش ملی بدانیم و این که چه محتوا چه آموزش ها و چه مهارت هایی باید به دانش آموزان آموزش داده گردد. یکی از اصلی ترین بحث های سند تحول انتقال از دانش محوری به مهارت محوری است.

حاجی میرزایی اضافه نمود: ماموریت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی این است که تا سرانجام امسال الگوی بسته های یادگیری را تهیه و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برساند که مبنای تهیه بسته های آموزشی است. این محتوا باید توسط معلمان آموزش داده گردد که دانشگاه فرهنگیان موظف به تربیت آن است. نظام آموزشی که این معلم در آن تدریس می نماید باید ارزشیابی گردد به طوری که نقاط قوت و ضعف را پیدا کند.

وی ادامه داد: یکی از اشکالاتی که مانع پیشرفت نظام آموزشی کشور می گردد، کاستی در نظام ارزشیابی است. ارزشیابی بازخورد ضعف ها و کاستی ها را ارزیابی می نماید. آنچه که در سرانجام نظام آموزشی ارزیابی می گردد هیچ نسبتی با نظام آموزشی کشور ندارد. کنکور سنجش تست زدن دانش آموزان است اما اگر در طول دوره تحصیلی در خصوص فضیلت، کرامت، مهارت، اخلاق و بسیاری از مفاهیم این چنینی کار گردد در انتهای آموزش ها این مسائل ارزیابی نمی گردد.

وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: 85درصد رشته محل های دانشگاهی بدون کنکور قابلیت ثبت نام دارد و همه رقابت کنکور بر سر 15درصد رشته ها است. سعی می کنیم پذیرش دانشجو را به وسیله معدل انجام دهیم اما حذف کنکور زمانی شروع می گردد که محتوایی را که به دانش آموز می آموزیم فراتر از دانش محوری باشد و به عرصه های مختلف زیستی او از جمله جنبه های شخصیتی مهارتی توانایی حل مسئله و غیره توسعه دهیم و نظام سنجش هم بتواند این مهارت را بسنجد. بنابراین سند تحول می خواهد بنیان نظام آموزشی را تحول ببخشد.

حاجی میرزایی ادامه داد: براساس سند تحول باید 6 ساحت تربیتی دانش آموزان آموزش داده گردد و همه این قابلیت ها باید در دانش آموز ایجاد گردد و دانش آموز امکان زیستن و زندگی کردن داشته باشد.

وی با بیان این که 9سال از اجرای سند تحول می گذرد، گفت: اگر بخواهیم تصویری از اجرای سند تحول داشته باشیم باید بگوییم کارهای زیادی درباره اجرای سند تحول اجرا شده است اما این کارها به کف مدرسه نرسیده است.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید توضیح داد: امسال 25 بسته تحولی طراحی کردیم تا بتوانیم نتایج اجرای سند را به خانواده ها و جامعه نشان دهیم و هدف این بسته ها ارایه نتایج اجرای سند تحول در کف مدرسه است و اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی را با این بسته ها اجرا می کنیم.

حاجی میرزایی گفت: پروژه های استانی، 25 بسته تحولی و نظام ارزشیابی برای سند تحول آماده شده است تا تعیین کند هر یک از این اهداف تا چه حد رشد داشته است و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نیز تهیه بسته های یادگیری را در دستور کار دارد.

وی با یادآوری این که در اجرای سند تحول برای همه دانش آموزان باید برنامه داشته باشیم، تاکید نمود: در اجرای سند تحول به اهداف کوتاه، میان مدت و بلندمدت احتیاجمند داریم تا همه دانش آموزان در همه دوره های تحصیلی را شامل گردد.

وزیر آموزش و پرورش اضافه نمود: یکی از خطاهایی که در گذشته اجرا شده است این است که فکر می کنیم باید برای معلمان در اجرای سند تحول دوره های آموزشی بگذاریم این روش نمی تواند سند را به موضوع معلمان و جامعه تبدیل کند. گفتمان سند تحول زمانی شکل می گیرد که حول بحث هایی از سند گفتمان جمعی را شکل دهیم. به عنوان مثال هر دانش آموز باید بتواند حول بومی که در آن زندگی می نماید یک مهارت داشته باشد و برای اجرای سند باید بگوییم که چطور هر دانش آموز می تواند یک مهارت داشته باشد این موضوعی است که برای خانواده، معلم و جامعه جذاب است و موضوع باید به تقاضای اجتماعی تبدیل گردد تا تبدیل به گفتمان اجتماعی گردد.

حاجی میرزایی با تاکید بر این که به وسیله انتقال جزوه های آموزشی و سخنرانی حس اجرای عمل پدید نمی آید، گفت: این موضوع زمانی که در بستر اجرا قرار می گیرد تبدیل به گفتمان می گردد.

وی درباره برنامه ویژه مدرسه (بوم) گفت: هر مدرسه می تواند دو ساعت در هفته متناسب با مشورت هایی که با اولیا و دانش آموزان و احتیاجهایی که دانش آموزان و منطقه دارند برنامه آموزشی خودش را طراحی و آموزش می دهد.

حاجی میرزایی اعلام کرد: تصویر آینده یک جامعه در آموزش آن کشور شکل می گیرد و آموزش و پرورش باید به موضوع جامعه تبدیل گردد و آموزش و پرورش باید در اندازه های واقعی خود توسط همه جامعه از جمله خانواده، دولت و مجلس دیده گردد.

منبع: ایرنا
انتشار: 28 آذر 1399 بروزرسانی: 28 آذر 1399 گردآورنده: eranews.ir شناسه مطلب: 1027

به "خبرنگاران بهترین معلمان در شرایط کرونا تدریس می نمایند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران بهترین معلمان در شرایط کرونا تدریس می نمایند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید