مجموعه کتابی در پاسخ به احتیاج دینداری در عصر مدرن منتشر شد

به گزارش ارانیوز، به گزارش خبرنگاران، کتاب های سه نامزد، آدم خوبه، یگانه دوران و بزرگ استراتژیست دوران از مجموعه محور مقدس است که به قلم علیرضا موذن نوشته شده به آنالیز جریان های دینی و شبهات اعتقادی و معرفی محور مقدس دین می پردازد. ویژگی این مجموعه درنظر گرفتن احتیاج امروز و دینداری در عصر مدرن است. موذن در این مجموعه ]چهار جلدی ابتدا با رویکردی برون دینی به مباحث پرداخته و در ادامه با رویکرد درون دینی اعتقادات شیعی را بر اساس عقل و نقل آنالیز نموده است. در جلد آخر هم به بزرگترین دشمن بشر یعنی شیطان پرداخته شده است.

مجموعه کتابی در پاسخ به احتیاج دینداری در عصر مدرن منتشر شد

زندگی در عصر نو تحولات زیادی در پی داشته و پرسش های تازه ای را شکل داده است شبهات دینی و اعتقادی زیادی مطرح و در رسانه ها پخش شده اند و فضای امروز نیازمند تببین نوی از این پرسش ها است. در این مجموعه نویسنده کوشش نموده با ساده سازی مفاهیم پیچیده علمی و استفاده از قالب داستانی و تصاویر کاریکاتوری و طنز، مهم ترین مباحث اعتقادی را جوری مطرح کند که به خوبی با مخاطب ارتباط برقرار کند و برایش درونی گردد.

کتاب سه نامزد اولین کتاب از مجموعه دوران ما است، مجموعه ای که هدف آن، شناخت دنیای نو و بافتن روش های زیستن بهتر و موثرتر در این زمانه است. به وسیله نشانی اینترنتی Doranema.com می توانید با مجموعه دوران ما، بیشتر آشنا شوید. یکی از زیر مجموعه های دوران ما، بخش مرزبانی اعتقادی است. این بخش، با هدف شناخت جریان های بزرگ دین ورزی در هزاره سوم، به ویژه در جامعه اسلامی ما، طراحی و فراوری شده است. پرداختن به بخشی از گره های سخت و فراگیر فکری و بعلاوه شبهات پربسامد اعتقادی در دوران ما بخشی از این پروژه خواهد بود. در مجموعه مرزبانی اعتقادی و در راستای تحلیل جریان های دین ورزی در دنیا معاصر، گریزی از آن نیست که به موضوع تعامل و رابطه دین و علوم تجربی پرداخته گردد که در حقیقت جلوه ای از موضوع فراگیرتر و مهم تر از دینداری در عصر مدرنیسم، است.

روشنفکری دینی، از میوه های چنین فضایی است که در دهه های اخیر، در چهره های مختلف، ظهور و بروز داشته است. در بخش های نخستین این مجموعه، به تحلیل تأثیرپذیری روشنفکری دینی از جریان های دنیای و اثرگذاری آن در فکر و فرهنگ اسلامی معاصر می پردازیم، تصویر نمایش داده شده، نمایش و نمادی از مباحث موجود در بخش مرزبانی اعتقادی است. در نخستین جلد از مجموعه محور مقدس، شبهات پایه دین شناسی تجزیه و تحلیل خواهد شد، بعلاوه در این جلد، سه نامزد احراز مقام بزرگ محور مقدس دین اسلام معرفی شده است و سپس در این جلد و جلد بعدی، شاهد رقابت این سه نامزد خواهیم بود و جلدهای بعدی این کتاب را می توان کوششی برای به تصویر کشیدن امامت شیعی دانست.

شناسایی التقاط های بزرگ و رایج اعتقادی، از اهداف مهم این مجموعه است. نگارنده به صورت جدی معتقد است آنچه در این دوران، برای فضای فکری جامعه ما خطر اصلی است، التقاط است، نه کفر. این مجموعه در اثبات این موضوع، می تواند یاری شایانی نماید. در حقیقت ما در پی آن هستیم که بخشی از فراگیرترین و بزرگترین مین های التقاطی در حوزه اعتقادات را کشف و خنثی نماییم. و رویکرد بحث در درس های نخستین این مجموعه، به ویژه بخشی از جلد نخست، برون دینی است. اما در ادامه راه، رویکرد و مخاطب کتاب، فردی شیعه است و در نتیجه، بحث

درون دینی خواهد شد؛ یعنی در چنین فضایی، مراد ما از دین آن چیزی است که اسلام شیعی، براساس مبانی عقلی و نقلی، برای ما ترسیم خواهد نمود.

در جلد دوم از این مجموعه تحت نام آدم خوبه آمده است: مباحث جلد نخست کتاب، بیش از هر چیز، با نام دین شناسی همخوانی دارد. رویکرد مجموعه محور مقدس، درون دینی است و براساس مبانی تشیع تدوین شده است، ولی در جلد اول، روح غالب مباحث، عقلی و برون دینی بود و مباحث زیادی در این فضا مطرح و اثبات شد و در نخستین درس جلد اول، با شخصیتی به نام آدم خوبه آشنا شدیم که تمام کمال های اخلاق عرفی را دارا بود و در اجرای دقیق احکام شریعت هم، سنگ تمام می گذاشت، در ادامه دریافتیم که او به ولایت اهل بیت عالی اعتقادی ندارد. در ادامه هم او را نماد و مصداق بعضی جریان های احکام محوری یا اخلاق محوری دانستیم؛ دیدگاه هایی که حتی برای شخص پیامبر در دین ورزی ما صندلی چندانی قائل نیستند و نقش پیامبر و امام علی را تنها در حد آورنده و ابلاغ نماینده دین و نه اصل دین می شناسد. موضوع کتاب آدم خوبه، معین سعادت و راهنمایی چنین فردی در میزان الهی است و در یک گام بالاتر، شناخت مهم ترین ارکان راهنمایی به بهانه آنالیز کارنامه اعتقادی جناب آدم خوبه. بین آدم خوبه و نگارنده دوستی خوبی ایجاد شده است؛ در این جلد هم با پرسش های دقیق و ماجراهای مهم زندگی او بیشتر آشنا خواهیم شد.

بعلاوه در جلد سوم تحت نام یگانه دوران که در 200 صفحه و با قیمت 45000 تومان از سوی انتشارات کتاب نیستان منتشر شده است می خوانیم: پس از آنکه در دو جلد گذشته، صندلی محوری حجت برگزیده الهی را در دین ورزی خود شناختیم؛ اکنون در کتاب حاضر، ابعاد و حوزه های دیگر این صندلی را آنالیز می کنیم و در نهایت، آن را مهم تر، مؤثرتر و ارتقا یافته تر و محوری تر خواهیم یافت. بعلاوه با تحلیل مبنای آفرینش الهی، صندلی حضرات معصومین را به نام پیشینه و زمینه موقعیت ویژه حجت الهی در دین ورزی مورد رضایت خداوند، تثبیت خواهیم کرد. کسب معرفت بیشتر نسبت به مقامات منحصربه فرد و صندلی ویژه حضرات چهارده معصوم (علیهم السلام) نزد خداوند، موضوع و هدف این جلد است. نویسنده امیدوار است خوانندگان در سرانجام کتاب، دیدگاه علمی ویژه و نوی از بالا، نسبت به تمامی هستی پیدا نمایند و دنیا بینی شان با ارتقای واقعی و در نوردیدن مرزهای گذشته و آینده تبدیل به هستی بینی گردد و شاید زندگی آنها به قبل و بعد از خواندن این کتاب تقسیم گردد.

در جلد چهارم از این مجموعه هم آمده است: مباحث جلد نخست، بیش از هر چیز، با نام دین شناسی همخوانی دارد. دین را در قاموس کتاب و سنت تعریف کردیم و آن را آیین و راه و روش بندگی الهی دانستیم، سپس در جستجوی محور دین برآمدیم. بعلاوه منظور از محور دین را امری با اولویت بالا، کلیدی و تأثیرگذار در مجموعه اوامر و نواهی الهی دانستیم که یکی از مصداق های آن می تواند بخشی از آموزه های دین باشد که بدون آن، دین، از دین بودن خارج شده و مابقی اجزای دین بی ثمر می شوند. بخشی که علاوه بر وزن و صندلی ویژه، قبولی سایر اعمال به آنها وابسته شده است و شرط قبولی سایر اوامر و نواهی الهی درباره آنها درست باشد. بخشی که اگر کسی آن را آگاهانه نپذیرد، هیچ یک از اعمال دیگرش در سعادت اخروی او تأثیری نخواهد داشت. آیا دین اسلام، اساسا چنین محوری دارد و اگر دارد، محور دین که دین ورزی شیعی و اسلامی بر اساس آن معنا می یابد، چیست؟ با مطالعه جریان های دین ورزی رایج در جامعه، با سه جریان بزرگ رو برو شدیم. دیدگاه نخست، جریانی است که محور دین را اجرا و تثبیت احکام الهی می داند و نقش پیامبر و امام را تنها در حد آورنده و پاسدار آن پایین می آورد. در این دیدگاه، حجت الهی موضوعیتی نداشته و نقش چندم را از نظر اهمیت داراست. این دیدگاه را احکام محور نامیدیم.

این جلد که با نام بزرگ استراتژیست دوران نام گذاری شده است در 470 صفحه و با قیمت 95000 تومان و همانند 3جلد قبلی با نویسندگی علیرضا موذن از سوی انتشارات کتاب نیستان به بازار نشر عرضه شده است.

منبع: ایبنا - خبرگزاری کتاب ایران
انتشار: 23 مهر 1400 بروزرسانی: 23 مهر 1400 گردآورنده: eranews.ir شناسه مطلب: 1526

به "مجموعه کتابی در پاسخ به احتیاج دینداری در عصر مدرن منتشر شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مجموعه کتابی در پاسخ به احتیاج دینداری در عصر مدرن منتشر شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید