رابطه سبک دلبستگی ناایمن (دوسوگرا و اجتنابی) و کیفیت زندگی در زنان قربانی خیانت زناشویی

رابطه سبک دلبستگی ناایمن (دوسوگرا و اجتنابی) و کیفیت زندگی در زنان قربانی خیانت زناشویی

… دانلود …

رابطه سبک دلبستگی ناایمن (دوسوگرا و اجتنابی) و کیفیت زندگی در زنان قربانی خیانت زناشویی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه سبک دلبستگی ناایمن (دوسوگرا و اجتنابی) و کیفیت زندگی در زنان قربانی خیانت زناشویی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه سبک دلبستگی ناایمن (دوسوگرا و اجتنابی) و کیفیت زندگی در زنان قربانی خیانت زناشویی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه سبک دلبستگی ناایمن (دوسوگرا و اجتنابی) و کیفیت زندگی در زنان قربانی خیانت زناشویی :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي روانشناسي،مشاوره، تعليم و تربيت

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش تعیین رابطه سبک دلبستگی ناایمن (دوسوگرا و اجتنابی) و کیفیت زندگی در زنان قربانی خیانت زناشویی بود. روشپژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه جامعه آماری زنان قربانی خیانت زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاورهشهر تهران در سال 1396 بودند. به روش نمونهگیری در دسترس و بر اساس تعداد متغیرهای پیش تعداد 74 نفر نمونه انتخاب شدند.جهت گردآوری از پرسشنامه سبک های دلبستگی کولینز و رید (1990) و کیفیت زندگی وار و شوربون (1992) استفاده شده است. تحلیلداده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد . یافته ها نشان داد که بین سبک دلبستگیناایمن (دوسوگرا و اجتنابی) و کیفیت زندگی در زنان قربانی خیانت زناشویی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیلرگرسیون تک متغیره حاکی از آن بود که سبک های دلبستگی ناایمن (دوسوگرا و اجتنابی) نقش معناداری در تبیین واریانس کیفیتزندگی در زنان قربانی خیانت زناشویی ایفا نمود. بر اساس نتایج به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که سبک های دلبستگیناایمن (دوسوگرا و اجتنابی) از تعیین گرهای مهم کیفیت زندگی در زنان قربانی خیانت زناشویی می باشد.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی رابطه سبک دلبستگی ناایمن (دوسوگرا و اجتنابی) و کیفیت زندگی در زنان قربانی خیانت زناشویی آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل رابطه سبک دلبستگی ناایمن (دوسوگرا و اجتنابی) و کیفیت زندگی در زنان قربانی خیانت زناشویی و بررسی کامل هدایت میشوید

رابطه سبک دلبستگی ناایمن (دوسوگرا و اجتنابی) و کیفیت زندگی در زنان قربانی خیانت زناشویی

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.