مقاله ارزیابی اثرات کیفیت آب و سولفات آمونیوم بر کارایی علف‌کش گلیفوسیت در کنترل علف‌های‌هرز باغ زرشک

مقاله ارزیابی اثرات کیفیت آب و سولفات آمونیوم بر کارایی علف‌کش گلیفوسیت در کنترل علف‌های‌هرز باغ زرشک

… دانلود …

مقاله ارزیابی اثرات کیفیت آب و سولفات آمونیوم بر کارایی علف‌کش گلیفوسیت در کنترل علف‌های‌هرز باغ زرشک دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی اثرات کیفیت آب و سولفات آمونیوم بر کارایی علف‌کش گلیفوسیت در کنترل علف‌های‌هرز باغ زرشک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزیابی اثرات کیفیت آب و سولفات آمونیوم بر کارایی علف‌کش گلیفوسیت در کنترل علف‌های‌هرز باغ زرشک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی اثرات کیفیت آب و سولفات آمونیوم بر کارایی علف‌کش گلیفوسیت در کنترل علف‌های‌هرز باغ زرشک :

سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 16

به منظور ارزیابی اثرات کیفیت آب و ماده افزودنی (سولفات آمونیوم) بر کارایی علف­کش گلیفوسیت، آزمایشی در باغ تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 1390-1389 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل: شامل3 نوع آب با کیفیت­های متفاوت آب متوسط با ppm 2950 ، آب‌سخت با ppm 4774 غلظت کل مواد‌محلول و آب نرم ( آب مقطر )و علف­کش عمومی گلیفوسیت(رانداپ) با 4 دٌز مختلف ( 2، 4، 6 و 8 لیتر در هکتار) و استفاده و عدم استفاده از ماده افزودنی سولفات آمونیوم (به میزان 6 کیلو گرم در هکتار) بود. نتایج نشان داد که با افزایش دٌز علف­کش، درصد کاهش تراکم علف­های­هرز باریک برگ و پهن برگ افزایش یافت. همچنین کاربرد علف­کش با آب نرم دارای بیشترین درصد کاهش تراکم بود و تفاوت معنی­داری با سایر انواع آب از نظر درصد کاهش تراکم داشت، ببیشترین و کمترین درصد کاهش تراکم با میانگین 93 و 88/10 درصد به ترتیب مربوط به آب نرم با دٌز 8 لیتر در هکتار علف­کش گلیفوسیت و آب سخت با دٌز 2 لیتر در هکتار بود. اما بین دٌز 6 و 8 لیتر در هکتار علف­کش با آب نرم اختلاف معنی داری وجود نداشت. همچنین نتایج نشان داد که کاربرد سولفات آمونیوم همراه با آب سخت تاثیر معنی­داری بر درصد کاهش تراکم علف­های­هرز نداشت. در مجموع با گذشت زمان تاثیر فاکتورهای مختلف بر درصد کاهش تراکم افزایش یافت. به طور کلی با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی و مسایل زیست محیطی می­توان استفاده از آب با کیفیت بالا و دٌز 6 لیتر در هکتار گلیفوسیت را برای کنترل مناسب علف­های­هرز باغ زرشک توصیه کرد.

عنوان محصول دانلودی:مقاله ارزیابی اثرات کیفیت آب و سولفات آمونیوم بر کارایی علف‌کش گلیفوسیت در کنترل علف‌های‌هرز باغ زرشک
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله ارزیابی اثرات کیفیت آب و سولفات آمونیوم بر کارایی علف‌کش گلیفوسیت در کنترل علف‌های‌هرز باغ زرشک را در ادامه مطلب ببینید
مقاله ارزیابی اثرات کیفیت آب و سولفات آمونیوم بر کارایی علف‌کش گلیفوسیت در کنترل علف‌های‌هرز باغ زرشک

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.